Hà Nội - Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Hà Nội
Đăng tại Trung Quốc

Thời gian:ngày 6 đêm

Phương tiện:Máy bay, ô tô, tàu hỏa

Giá Tour:17.590.000 vnđ

Hà Nội - Côn Minh - Thạch Lâm - A Lư - Hà Nội
Đăng tại Trung Quốc

 Thời gian: 7 ngày 6 đêm

 Phương tiện: Ô 

 Giá Tour: 8.290.000 vnđ